Nieco słów w kwestii rozliczenia podatku.

Zarabiając za granicą jesteśmy zobowiązani tak samo rozliczyć się z zarobionych pieniędzy, jak robimy to w Polsce. Polacy zarabiający w Norwegii również zobowiązani są odprowadzić podatek. Rozliczenie podatku z Norwegii nastręcza wielu osobom komplikacyj. Należy albowiem osiągnąć określone warunki, by nie trzeba było płacić kolejnego podatku w Polsce.

Bazą do rozliczeń dochodów zza granicy jest polska regulacja o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Polska nawiązała w tym obszarze z Norwegią ugodę, by ustrzec się powtórnego opodatkowania przychodów. Zarazem chodzi o ucieczke od opłacania podatków. Dochód pochodzący z Norwegii rozliczany jest w Polsce zgodnie z polskim prawem podatkowym, niezależnie od tego, gdzie ów zysk został pozyskany. Taka sytuacja dotyczy polskich rezydentów skarbowych, innymi słowy osób mających miejsce zamieszkania na terytorium polskim, posiadających w Polsce ośrodek biznesów życiowych albo mieszkających w Polsce ponad 183 dni w roku podatkowym.

zwrot podatku z Norwegii

Pracując w Norwegii aczkolwiek pracownik opłaca także tam podatek dochodowy od przychodów. Świadczy to, że z jego wynagrodzenia potrącana jest właściwa kwota, jaką pracodawca przekazuje do organu podatkowego. Potem – podobnie jak u nas – należy po ukończeniu roku skarbowego złożyć roczne świadectwo podatkowe do norweskiego organu podatkowego. Warto dokładnie zaznajomić się z metodą wysyłania świadectw, ponieważ niezwykle prawdopodobne będzie, że pracownikowi będzie przypadał zwrot podatku z Norwegii.

Od prawnego dochodu uzyskanego w Norwegii potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy wysokości 28% a także składka na ubezpieczenie społeczne wielkości 7,8% dochodów. Odsetek lub nawet pełna kwota jest niejednokrotnie zwracana na konto podatnika. Wynika to z faktu, iż w Norwegii stosowanych jest sporo ulg podatkowych a także kwoty nieopodatkowanej. Jeżeli pragniemy uzyskać zwrot podatku z Norwegii, warto zwrócić się o pomoc w rozliczeniu do firm specjalizujących się w wysyłaniu tego rodzaju świadectw.

Dodaj komentarz