Rozpuszczalnik uniwersalny

Rozpuszczalniki są często wykorzystywane w zaciszu domowym. Jednym z najpopularniejszych rozpuszczalników jest alkohol stosowany w szerokim przemyśle. Jego zastosowanie nie ogranicza się jedynie do funkcji rozpuszczalnik uniwersalny, ale również wchodzi w skład paliw silnikowych. Niestety większość rodzajów rozpuszczalników wykazuje bardzo wysoki stopień rozpuszczenia, co wiąże się z pewnym ryzykiem. Im większy stopień rozpuszczenia, tym większe stężenie chemiczne.

Budowa rozpuszczalnika uniwersalnego

Jedną z wielu stosowanych klasyfikacji rozpuszczalników jest ta uwzględniająca ich budowę chemiczną. Niektórzy ten specyfik, jakim jest rozpuszczalnik uniwersalny, dzielą na cztery szczegółowe grupy, a prezentują się one następująco:

  1. Węglowodory, w których skład wchodzą: parafiny, alkiny, nafteny, olefiny i terpeny.
  2. Tlen: ketony, estry, etery, alkohole, glikole i fenole.
  3. Heterozwiązki: nitrozwiązki, związki siarki oraz aminy różnego rodzaju.
  4. Pozostałe: dwutlenek węgla, woda.
rozpuszczalnik uniwersalny w sprayu

Uniwersalność rozpuszczalników

Rozpuszczalnik uniwersalny można zakupić w sklepach budowlanych, więc warto mieć, chociażby jedną butelkę pod ręką. Do grona najpopularniejszych rozpuszczalników zaliczyć możemy między innymi:

  • rozpuszczalnik do lakierów ogólnego przeznaczenia, który ma podobne zastosowanie, jak rozpuszczalnik uniwersalny, ale sprawdzi się głównie w kontakcie z lakierami ftalowymi oraz asfaltowymi;
  • rozpuszczalnik do poliwinylu i chlorokauczuku wykorzystywany do farb poliwinylowych i chlorokauczukowych.
  • specjalistyczny rozpuszczalnik RC stosowany do wyrobów celulozowych.

Więcej informacji na temat rozpuszczalników uniwersalnych znajdziesz na stronie https://www.skplus.pl/solvent-universal/!