Narzędzie do informacji o śmieciach

Oprócz produkcji, a następnie reklamy i sprzedaży towaru, przedsiębiorcy mają również inne, ustawowe obowiązki. Ci, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, są również zmuszeni do częściowej utylizacji owych materiałów albo uiszczenia w zamian umownej kary, zwanej opłatą produktową. Aktualnie także, ministerstwo ochrony środowiska uruchomiło pierwszą część projektu, zwaną: baza danych o odpadach, zawierającą nazwy takich firm. Urzędy marszałkowskie mają za zadanie umieścić na liście wszystkie przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach albo zajmujące się gospodarką odpadami.
Oczywiście indywidualnym obowiązkiem każdego z takich przedsiębiorców, jest samodzielne zarejestrowanie się na liście, poprzez urząd właściwy dla miejsca zarejestrowania firmy i na chwilę obecną nie ma jeszcze w bazie istotnych informacji, ponieważ firmy mają aż sześć miesięcy na samo złożenie wniosków. Obowiązek ten, według szacunków ma objąć około osiemdziesięciu tysięcy firm, z czego czternaście tysięcy dotyczy podmiotów wprowadzających na rynek pojazdy, a pozostałe, wyżej wspomniane. Będzie to ogromnym wyzwaniem logistycznym dla samorządów, ponieważ na ogarnięcie całej bazy danych będą one miały jedynie, w tym wypadku, pół roku.
W bazie mają znaleźć się dane o odpadach z opakowań, ale także dane dotyczące wprowadzanych na rynek smarów oraz olejów, zużytych opon, akumulatorów, baterii, a także ilości odpadów powstających ze sprzętu elektronicznego. W bazie mają się również znaleźć dane o poziomach zbierania odpadów, ich odzysku i recyklingu.
Czemu albo raczej, komu ta baza ma służyć? Według ministerstwa ochrony środowiska właśnie temu resortowi. Ma pomóc w inwentaryzacji śmieci oraz w walce z szarą strefą gospodarki odpadami, czyli dzikiej utylizacji oraz zapewne zweryfikować wywiązywanie się firm z obowiązku uiszczania opłaty produktowej.
Wszystkie te działania nałożą na firmy skuteczniejsze brzemię dotyczące ochrony środowiska oraz pozwoli na walkę z oszustami i ich bezkarnością.

Dodaj komentarz