Onkologia: Rozpoznawanie i leczenie nowotworów

Onkologia: Rozpoznawanie i leczenie nowotworów

Czym jest onkologia?

Onkologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem nowotworów. Onkolodzy są specjalistami w dziedzinie chorób nowotworowych, którzy pracują nad opracowaniem skutecznych metod leczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się nowotworów. Onkolodzy wykonują różne badania, aby określić rodzaj nowotworu, a także monitorują postępy pacjenta podczas leczenia.

Onkolodzy mogą wykonywać różne procedury diagnostyczne, takie jak biopsje, tomografie komputerowe i rezonans magnetyczny, aby ustalić rodzaj nowotworu i stopień jego zaawansowania. Mogą również wykonywać inne procedury, takie jak chemioterapia lub radioterapia, aby leczyć nowotwory. Onkolodzy często pracują z innymi specjalistami, takimi jak dietetycy i psychoterapeuci, aby pomóc pacjentom w radzeniu sobie z chorobą.

Jak rozpoznawane są nowotwory?

Rozpoznawanie nowotworów może być trudne ze względu na ich różnorodność. Lekarze mogą skorzystać z różnych technik diagnostycznych do identyfikacji rodzaju nowotworu oraz stopnia jego zaawansowania. Najczęstsze metody diagnostyczne obejmują biopsje, tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Biopsja polega na pobraniu próbki tkanek do badania mikroskopowego w celu potwierdzenia obecności guza. Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny służą do oceny rozmiaru guza oraz jego umiejscowienia.

Lekarze mogą również skorzystać z testów laboratoryjnych do określenia rodzaju nowotworu. Testy te obejmują analizy krwi i moczu oraz badania genetyczne. Badania te pozwalają lekarzom określić rodzaj guza oraz stopień jego zaawansowania.

Jak leczone są nowotwory?

Leczenie nowotworów może obejmować operacje chirurgiczne, chemioterapię lub radioterapię. Chirurgiczna resekcja guza polega na usunięciu go całkowicie lub częściowo. Chemioterapia polega na podawaniu leków przeznaczonych do niszczenia komórek nowotworowych. Radioterapia polega na stosowaniu promieni rentgenowskich do niszczenia komórek nowotworowych.

Lekarze czasami łącznie stosują kilka metod leczenia, aby osiągnąć najlepsze efekty terapeutyczne. W niektórych przypadkach możliwe jest stosowanie terapii celowanej lub immunoterapii, które maja na celu poprawienie odporności organizmu na ataki komórek nowotworowych. Lekarze czasami łacza te metody z innymi formami terapii, takimi jak dieta lub ćwiczenia fizyczne.

Rekomendowane artykuły