Co warto wiedzieć o szczepieniach?

Co warto wiedzieć o szczepieniach?

Czym są szczepienia?

Szczepienia to jedna z najważniejszych metod profilaktyki zdrowotnej, która polega na wstrzyknięciu do organizmu człowieka lub zwierzęcia substancji biologicznych, takich jak bakterie lub wirusy. W ten sposób układ odpornościowy otrzymuje informację o tym, jak ma się bronić przed chorobami. Szczepienia są skuteczną i bezpieczną metodą zapobiegania chorobom.

Szczepienia mogą być podawane w postaci iniekcji, doustnie lub przez skórę. Mogą one być stosowane u dzieci i dorosłych oraz u zwierząt. Istnieje wiele rodzajów szczepionek, które służą do zapobiegania różnym chorobom, takim jak polio, odrzańskie zapalenie mózgu, dur brzuszny czy świnka.

Kiedy powinno się szczepić?

Zaleca się szczepienia dla dzieci już od pierwszych miesięcy życia. Program szczepień obejmuje kilka etapów i trwa do ok. 18 roku życia. Dla dorosłych istnieją również programy szczepień, które mają na celu utrzymanie odporności na określone choroby. Należy pamiętać, że nawet jeśli ktoś był już wcześniej zaszczepiony przed daną chorobą, to może ona powrócić po latach i należy ponownie się zaszczepić.

Osoby starsze powinny regularnie sprawdzać swoje szczepienia i upewnić się, że ich odporność jest na odpowiednim poziomie. Osoby podróżujące do innych krajów powinny również upewnić się, że ich szczepienia są aktualne i dopasowane do panujacych tam warunków.

Jakie są skutki uboczne szczepienia?

Najczęstsze skutki uboczne po podaniu szczepionki to bolesność w miejscu wstrzyknięcia oraz obrzmienie i zaczerwienienie skóry. Inne objawy mogą obejmować goraczkę, biegunki lub nudności. Zwykle te objawy ustaj ą samoistnie po kilku godzinach lub dniach.

Jeśli objawy utrzymywały si ę prze długi czas lub nasiliły si ę , nale ż y skontaktować si ę ze swoim lekarzem . W raz ie potrzeby lekarza mo ż e przekaza ć dodatkowe informacje dotycz ą ce bezbolesnego podania szczepionki lub innych metod leczenia .

Rekomendowane artykuły