Aparat eeg

Aparat eeg, innymi słowy mówiąc elektroencefalograf, jest to urządzenie służące do przeprowadzenia badania mózgu. Ma za zadanie przeanalizowanie jego pracy, fale mózgowe – zależności pomiędzy nimi i ich właściwości. Sprawdzenie sygnału bioelektrycznego należy do nieinwazyjnych i jest całkowicie bezpieczne. Często przeprowadza się je już u najmłodszych pacjentów.medycyna

Działanie aparat eeg

Na początku na głowę osoby badanej jest zakładany czepek z elektrodami, te z kolei są połączone z aparat eeg. Pacjent musi leżeć przez cały okres trwania badania, czyli kilkadziesiąt minut, z zamkniętymi oczami. W tym czasie urządzenie przechwytuje informacje na temat funkcjonowania mózgu. Aparat eeg rejestruje amplitudę i częstotliwość fal mózgowych. Istotne znaczenie mają tu fale alfa, które występują w czasie spoczynku, a pojawienie się innych lub wszelkie odstępstwa od normy mogą sugerować schorzenia neurologiczne.

Badanie aparat eeg

Badanie aparat eeg jest stosowane w przypadku zaburzeń neurologicznych lub ich podejrzenia, np. jeśli dana osoba uległa nagłemu wypadkowi. Najpopularniejsze zastosowanie ma swoje odzwierciedlenie podczas badania napadów padaczki. Ponadto aparat eeg jest wykorzystywany wtedy, gdy pacjent ma problemy ze snem, które mogą wskazywać na nieprawidłową pracę mózgu. Wynik badania, elektroencefalogram, sugeruje pewne nieprawidłowości, jednak aby postawić diagnozę, potrzebne są dalsze kroki. Regularne sprawdzanie pracy mózgu przy użyciu aparat eeg jest przeprowadzane, gdy pacjent choruje na choroby układu nerwowego.

Więcej artykułów znajdziesz na: https://polems.pl/eeg.html!

Rekomendowane artykuły