Terapia dysleksji warszawa

Dysleksja to bardzo poważny problem zarówno wielu dzieci, jak i osób dorosłych. Charakteryzuje się trudnościami w poprawnym komunikowaniu się, między innymi poprzez problemy z czytaniem, pisownią wyrazów albo pamięcią wzrokową. Jednakże można z nią walczyć poprzez terapia dysleksji warszawa.

Jakie są rodzaje dysleksji?

Na dysleksję może się składać wiele elementów, które w efekcie utrudniają poprawną i zrozumiałą komunikację. Wyróżnia się dysleksję (opartą o problemy z płynnym czytaniem oraz pisaniem), dysgrafię (zniekształcone graficznie pismo), dysfonię (problem z wyraźnym oraz głośnym mówieniem), dysortografię (trudności w stosowaniu poprawnej ortografii, pomimo znajomości jej zasad) oraz hiperdysleksję (problem z czytaniem ze zrozumieniem).

terapia dysleksji warszawa

Jak można pokonać dysleksję?

Bardzo popularnym sposobem na terapia dysleksji warszawa, szczególnie u dzieci, jest ciągłe ćwiczenie problematycznej umiejętności. Więcej czytania, przepisywanie zeszytów czy rozwiązywanie kolejnych zadań matematycznych, mogą pomóc dziecku uporać się ze skutkami dysleksji. Należy jednak pamiętać, że odbiera się tym czas wolny pociechy i generuje dodatkowe obowiązki, mogące zniechęcić do ćwiczeń.

Lepszym rozwiązaniem problemu będzie terapia dysleksji Warszawa, skupiająca się na źródle problemu i zwalczaniu przyczyny. Dzięki temu dyslektyk jest w stanie pracować nad poprawą komfortu swojego życia, a nie tylko na wyuczeniu się konkretnych umiejętności. Jednym z przykładów terapia dysleksji Warszawa jest wieloetapowa metoda Warnkego, nastawiona na rozwiązanie problemu i poprawie jakości życia osobie z dysleksją.

Dowiedz się więcej na: https://bezstres.pl/dzieci-i-ich-problemy/

Rekomendowane artykuły