Elektrody emg

Elektrody emg służą do przeprowadzenia elektromiografii, która jest badaniem z zakresu neurologii. Jest przydatna w diagnozowaniu chorób mięśni czy nerwów, a w zależności od jej typu wyróżnia się różne rodzaje elektrody emg.sprzęt medyczny

Igłowe elektrody emg

Podstawowe badanie emg jest wykonywane przy użyciu igłowych elektrody emg i ma na celu sprawdzenie i ocenienie warunków sprawnościowych mięśnia. W sposób prostopadły względem powierzchni skóry. Pierwsza z ok. 10–20 elektrod wbijana jest, aż do brzuśca mięśnia podlegającego badaniu. Kolejne wkłuwa się, co 2 cm od poprzedniego. Cała procedura ma za zadanie zarejestrować aktywność badanego obszaru w stanie spoczynku i maksymalnego napięcia. Jest ona bolesna jedynie podczas początkowej fazy, czyli wbijania elektrody emg. Za ich pomocą wykonywane jest np. badanie transmisji nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej, inaczej mówiąc próba tężyczkowa.

Powierzchniowe elektrody emg

Ten rodzaj elektrody emg jest używany do elektromiografii powierzchniowej, która znajduje coraz częstsze zastosowanie w fizjoterapii, ponieważ bardzo dobrze spisuje się w ocenie sprawności mięśni pacjenta. Czynnikiem decydującym za wybór tej metody jest przeprowadzenie badania transmisji nerwowo-mięśniowej, czyli tzw. próby miastenicznej, która jest nieszkodliwa i nieinwazyjna. Polega na stymulacji mięśnia impulsami elektrycznymi o niewielkim natężeniu. Powierzchniowe elektrody emg rejestrują, jak badany obszar reaguje na bodźce. Emg powierzchniowe stosuje się do wykrywania zespołu cieśni nadgarstka czy zespołu rowka nerwu łokciowego.

Przeczytaj więcej informacji na: https://polems.pl/Elektrody.html!

Rekomendowane artykuły